Regulamin konkursu

25 września 2016

Regulamin Konkursu z okazji
Europejskiego Dnia Języków Obcych

§ 1

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych, a także uczczenie Europejskiego Dnia Języków Obcych obchodzonego 26 września. 

§ 2

Organizatorami konkursu są BRITISH CENTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 140 oraz Wydawnictwo Nowa Era Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146D.

§ 3

Konkurs z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów na terenie miasta Łodzi i miejscowości województwa łódzkiego, w których BRITISH CENTRE ma swoje oddziały.

§ 4

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zalogowanie się dnia 26.09 na stronie internetowej, na której odbywać się będzie konkurs oraz wykazanie się podstawową znajomością języka angielskiego. Zalogowanie się na stronie jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w konkursie.

§ 5

Nad przebiegiem Konkursu czuwa BRITISH CENTRE.

Konkurs przebiega na I etapie na 4 poziomach zaawansowania:

poziom I – klasy 1-3 szkoły podstawowej

poziom II – klasy 4-6 szkoły podstawowej

poziom III – gimnazjum

poziom IV – liceum, technikum

oraz dodatkowo wśród nauczycieli – nauczyciel, który zachęci największą liczbę uczniów do udziału w konkursie otrzyma nagrodę.

W przypadku gdy więcej niż 3 osoby z każdego poziomu wiekowego osiągną najwyższy wynik, odbędzie się II etap konkursu, w formie ustnej (sprawdzian przed Komisją wyłonioną przez Organizatorów, odbywa się w BRITISH CENTRE w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 140.

§ 6

Harmonogram konkurs z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych:

– Przesłanie informacji do szkół: do 20 września 2016

– Przeprowadzenie konkursu: 26 września w godzinach 7.00 – 23.59

– Sprawdzenie wyników konkursu 26-27 września

– Ogłoszenie wyników 28 września

– Uroczyste rozdanie nagród finalistom 30 września

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów.

§ 7

Nagrody i wyróżnienia:

a) W przypadku gdy w I etapie konkursu wyłonionych zostanie więcej niż 3 laureatów wszyscy laureaci otrzymują dyplomy uczestnictwa i zostają zakwalifikowani do etapu II. 3 osoby z najwyższym wynikiem z etapu II otrzymują nagrody główne.

b) W przypadku gdy w I etapie konkursu zostanie wyłonionych nie więcej niż 3 laureatów wszyscy laureaci otrzymują nagrody główne oraz dyplomy uczestnictwa.

c) Nagroda dla nauczyciela: nauczyciel, który zachęci największą liczbę uczniów do udziału w konkursie otrzyma stosowne zaświadczenie, dyplom oraz nagrodę rzeczową.

Nagrody główne są nagrodami rzeczowymi: książki oraz gry planszowe.

§ 8

Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.

 

 

 

Brak komentarzy