II etap konkursu | Informacje dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej
aktulaności / 11 października 2016

Poniżej zamieszczamy informacje skierowane do osób, które zakwalifikowały się do II etapu zmagań konkursowych w kategorii klas 4-6 szkoły podstawowej. Drodzy Uczestnicy, II etap konkursu, który pozwoli wyłonić zwycięzców w kategorii uczniów szkół podstawowych uczęszczających do klas 4-6, będzie miał formę ustną. Każdy Uczestnik zostanie poproszony o wylosowanie zestawu składającego się z trzech pytań z zakresu znajomości języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej. Pytania będą odczytane przez Członka Komisji Konkursowej. Zadanie Uczestnika będzie polegało na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na wylosowane pytania, z zastosowaniem właściwych form leksykalnych i gramatycznych. Jeśli Uczestnikowi uda się poprawnie odpowiedzieć na trzy wylosowane pytania – przejdzie do kolejnej (II) tury, podczas której powtórzy zadanie z innymi, trzema losowo wybranymi pytaniami. Uwaga: czas przeznaczony na udzieleni odpowiedzi na każde z pytań wyniesie tylko 10 sekund! Zadanie będzie powtarzane do momentu wyłonienia dwóch najlepszych uczniów, którzy będą rywalizować w finale finałów ok. godz. 14.00. Do zobaczenia 22.10.2016 r. w łódzkim oddziale BRITISH CENTRE przy ul. Pomorskiej 140 (godz. 12.00-14.30). Szczegółowy harmonogram Pozdrawiamy, Komitet Organizacyjny Konkursu

II etap konkursu | Informacje dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej
aktulaności / 11 października 2016

Poniżej zamieszczamy informacje skierowane do osób, które zakwalifikowały się do II etapu zmagań konkursowych w kategorii klas 1-3 szkoły podstawowej. Drodzy Uczestnicy, II etap konkursu, który pozwoli wyłonić zwycięzców w kategorii uczniów szkół podstawowych uczęszczających do klas 1-3, będzie miał formę ustną. W I turze będziecie proszeni o nazwanie w języku angielskim obrazków przedstawiających: zabawki, kolory, zwierzęta, jedzenie, członków rodziny, bohaterów bajek, przedmioty z życia codziennego, pory roku oraz proste czynności. Każdy Uczestnik będzie nazywał losowo wybrany zestaw trzech obrazków. Jeśli uda mu się poprawnie je nazwać  – przejdzie do kolejnej tury, podczas której będzie powtarzać zadanie z innym losowo wybranym zestawem obrazków. Zadanie będzie powtarzane do momentu wyłonienia dwóch najlepszych uczniów, którzy będą rywalizować w finale finałów o godz. 10.45. Do zobaczenia 22.10.2016 r. w łódzkim oddziale BRITISH CENTRE przy ul. Pomorskiej 140 (godz. 9.00-11.30). Szczegółowy harmonogram Pozdrawiamy, Komitet Organizacyjny Konkursu

II etap konkursu | Tematy prezentacji dla gimnazjalistów i licealistów
aktulaności / 11 października 2016

Poniżej zamieszczamy informacje skierowane do osób, które zakwalifikowały się do II etapu zmagań konkursowych w kategorii Gimnazjum i Liceum. O szczegółach dalszej rywalizacji uczniów klas I-III i IV-VI szkół podstawowych poinformujemy wkrótce! Drodzy Uczestnicy, W II etapie konkursu będziecie proszeni o przedstawienie jednominutowej prezentacji ustnej (bez wspomagania się komputerem i notatkami) na jeden z trzech poniższych tematów: Me and my world How to stop procrastinating The person who inspires me the most (wybór tematu należy do Was) Oceniane będą: kreatywność (maks. 5 punktów) zakres środków językowych (maks. 5 punktów) poprawność językowa (maks. 5 punktów) struktura wypowiedzi, a zwłaszcza umiejętność zmieszczenia się w wyznaczonym czasie – do dyspozycji jest 60 sekund! (maks. 5 punktów) Do zobaczenia 14.10.2016 w łódzkim oddziale BRITISH CENTRE przy ul. Pomorskiej 140: Licealiści: start o godz. 9.00 Gimnazjaliści: start o godz. 11.00 Pozdrawiamy, Komitet Organizacyjny Konkursu