Ucz się języków
aktulaności / 13 września 2016

Akcja „Ucz się Języków!” jest akcją społeczną prowadzoną na rzecz społeczeństwa w Polsce. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność znajomości języków obcych we współczesnych realiach europejskich oraz na konieczność wdrożenia narodowej polityki językowej, która pomoże w wykreowaniu wizerunku Polaka jako obywatela Europy, mówiącego w języku obcym. Akcja „Ucz się Języków!” jest akcją społeczną prowadzoną na rzecz społeczeństwa w Polsce. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność znajomości języków obcych we współczesnych realiach europejskich oraz na konieczność wdrożenia narodowej polityki językowej, która pomoże w wykreowaniu wizerunku Polaka jako obywatela Europy, mówiącego w języku obcym. Akcję „Ucz się Języków!” popiera Rada Europy oraz będzie ona kluczowym pro-językowym działaniem w Polsce. Celem nadrzędnym Akcji jest jej wydźwięk społeczny i końcowym efektem tej akcji będzie próba wykształcenia polskiej narodowej polityki językowej oraz wzmożenie zainteresowania i wytworzenie potrzeby uczenia się języków obcych w Polsce w wymiarze lokalnym i ogólnokrajowym. Organizatorami Kampanii są: Fundacja Instytut Jakości w Edukacji – www.fijed.org.pl Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy w Polsce – www.iaa.org.pl Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakosci w Nauczaniu Języków Obcych PASE – www.pase.pl